Shēmu skatīt pievienotajā dokumentā:

>>>>>   Lineļļas produktu shēma   <<<<<