Shēmu skatīt pievienotajā dokumentā:

>>>>  Dabīgo apdares materiālu shēma  <<<<<